Series 21 – Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani / નારાયણ રામજી બાપા પર છપાયેલ પેમ્પલેટ ની સચ્ચાઈ

Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani
Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani

Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org


30-Aug-2010
|| લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય ||

સતપંથીઓની આદત / રણનીતિ રહી છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ સતપંથને સારું ન લાગે તેવું કામ કરે તો તે વ્યક્તિના બારામાં માહિતી કાઢીને તેણે વ્યક્તિગત રીતે બદનામ કરવું અને સમાજની નજરમાં એવી રીતે ચિતરવું કે જેનાથી લોકો એ વ્યક્તિને આદર્શ વ્યક્તિ (Role Model) તરીકે માનવામાં સંકોચ અનુભવે. એમ આવા વ્યક્તિના સારા કર્મ પર પાણી ફેરવી નાખે.
It’s always been a strategy of Satpanthis to disrespect, disregard and malign the image and character of any person who asks difficult questions about Satpanth. The aim has always been to make ordinary people of Samaj feel hesitant in idolizing and accepting such person as a role model. Thus negating all the good work done such person.

આપણા આદ્ય સમાજ સુધારક શ્રી નારાયણજી રામજી લીંબાણી બાપાને આવીજ રીતે બદનામ અને ઉતારી પાડવા હેતુથી સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા ખોટા પેમ્પલેટો છપાતા રહ્યા છે. આ પેમ્પલેટની નકલ વર્ષો વર્ષ સતપંથી ભાઈયો છાપતા રહ્યા છે. હાલના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ દરમ્યાન પણ આ પેમ્પલેટ મોટી સંખ્યામાં છપાયા અને ખાસ કરીને સતપંથ ધર્મ પાળતા ઘરોમાં બાટવામાં આવેલ છે. આ પેમ્પલેટના મુખ્ય પાના આ ઈમૈલ સાથે જોડેલ છે.
Our Aadhya Samaj Sudharak Shri Narayanji Ramji Limbani was also a victim of such false and malign propaganda Satpanthis. Satpanthis have been publishing a pamphlet on Narayanji bapa. Copies in large number, of such pamphlet have been distributed during the recent Golden Jubilee (Swarnim Mahotsav) of our Samaj. These copies were specifically distributed amongst the people following Satpanth religion. Some of the relevant pages of this pamphlet have been attached this email.

આ પેમ્પલેટ છાપનાર લોકોની માનસિકતા કેટલી ગલીચ છે અને તેમાં છાપેલી માહિતી કેટલી ખોટી છે એ પેમ્પલેટમાં છપાયેલી માહિતી પર થીજ સાબિત થઈ જશે.
The fact that the mindset of the people behind this pamphlet is dirty and corrupt and the proof that the information printed in this pamphlet is false and incorrect can be proved from the information published in the pamphlet itself, out recourse to other information.

પેમ્પલેટ માં નીચે પમાણે ના મુખ્ય મુદ્દાઓ છે;
૧) નારાયણ બાપા (નારાયણ રામજી લીંબાણી) મુખી હતા.
૨) ભવાઈના શોખીન હતા અને લક્ષ્મીબાઈ નામની ભવાઈઅણના પ્રેમમાં પડ્યા.
૩) લગ્ન માટે કાકાની રજા લેવા, પીરાણા ગયા.
૪) નારાયણ બાપાને નાત બહાર મુકવામાં આવ્યા.
૫) રજા ના મળી એટલે લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાય સ્થાપયો.
૬) નારાયણ બાપા લેખિત પીરાણા પંથની પોલ અને સત્યનો પ્રકાશ (પીરાણાની પોલ) નામ ની પુસ્તક પર કોર્ટનો પ્રતિબંધ.

Following important points are mentioned in the pamphlet:
1. Narayan Bapa (Narayan Ramji Limbani) was mukhi.
2. He was fan of Bhavai (a folk drama performed in Kachchh mainly a Brahmin community) and fell in love a female member of the team, called Laxmibai.
3. He approached Kaka of Pirana for obtaining permission to marry Laxmibai.
4. Narayan bapa was boycotted from the community.
5. Since Narayan bapa was not given the permission to marry, he formed a separate sect called Laxminarayan.
6. There is a court ban on book called Pirana Panthni Pol Ane Satyano Prakash, (Piranani Pol) written Narayan Bapa.

આપણે આ પેમ્પલેટમાં છપાયેલી માહિતી પર ધ્યાન આપશું તો આપણે સહેલાઈથી ખબર પડી જશે કે આ પેમ્પલેટ કેટલું ખોટું છે. પેમ્પલેટ બહાર થી બીજી કોઈ પણ માહિતીનો સહારાની જરૂર પણ નહિ પડે.
If we read the pamphlet thoroughly we can easily understand that how false and misleading the pamphlet is. No information, other than provided in pamphlet, will be required in the process.

૧) નારાયણ બાપા ક્યારેય મુખી ન હતા: શુરુવાત જ ખોટી છે. નારાયણ બાપા નું જીવન ચરિત્ર જોશું તો ક્યાંય એમ જાણવા નહિ મળે કે નારાયણ બાપા મુખી હતા. સમાજનાં મોટા વડીલો ને પૂછશું તો પણ ખબર પડશે કે નારાયણ બાપા મુખી નોતા.

હવે થોડા સમય માટે માની લઈ કે નારાયણ બાપા મુખી હતા. એ પેમ્પલેટ માં લખ્યું છે (જે સાચું છે) કે નારાયણ બાપા ધંધા અર્થે મુંબઈ સ્થાઈ થયા હતા. પેમ્પલેટ માં લખ્યું છે કે નારાયણ બાપા મુંબઈ સ્થાઈ થયા તો પણ મુખી હતા. હવે જુવો મજાની વાત. આપણે ખબર છે કે તે જમાનામાં કચ્છ બહાર ક્યાંય કણબી જ્ઞાતિ ના ખાના નોતા. તો પછી મુંબઈ માં મુખી કેમ રહ્યા. કોઈ પણ માણસ કચ્છ થી બહાર ગામ જાય તો કચ્છના ખાના શું મુખી વગર ખાલી પડ્યા હોય. તે જમાનામાં આજની જેમ વાહન વ્યહાર નોતા, કે એક દિવસ કચ્છ અને બીજા દિવસ મુંબઈ. પછી મુંબઈમાં તેઓ સ્થાઈ થાય હતા એટલે સ્વાભાવિક છે કે મુંબઈમાં લાંબો સમય ગાળ્યો હશે. આ થી સાબિત થાય છે કે મુખી વાળી વાત તદ્દન ખોટી છે.

1) Narayan Bapa was never a Mukhi: The pamphlet starts wrong information. If we read books on Narayan bapa, we will understand that Narayan bapa was never a mukhi. Alternatively, we can also learn from the seniors of our Samaj that Narayan bapa was never a mukhi.

Now for the sake of argument, let us assume that he was a mukhi. Further, as per pamphlet (which is also true here) that Narayan bapa had settled in Mumbai for doing his business. Now the funny part is that even while Narayan Bapa settled in Mumbai, he still remained Mukhi. We all know that in those days, there were no Khana’s (place of worship of Satpanthis) belonging to our community outside Kachchh. Then how can Narayan bapa still remain Mukhi. If any person settles outside Kachchh then it is not possible for him to remain a mukhi of a khana in Kachchh. Does this mean that the Khana was closed, while he was out of Kachchh. This is not possible. In those days commuting was not as easy as these days. Further, Narayan bapa had settled in Mumbai, hence commuting every now and then is also out of question.

૨) લક્ષ્મીબાઈ નામ ની ભવાઈઅણ વાળી વાત કેટલી ખોટી છે: ભવાઈના પેડાં આવતા તેમાં ક્યારેય કોઈ પણ મહિલા સદસ્ય ન હોય. ભવાઈ જે નાટક ભજવતા તેમાં સ્ત્રી ના પાત્ર પણ પુરુષો કરતા. ભવાઈ તેમની રસોઈ માટે પણ સ્ત્રિયો ને તેમની સાથે ના લઈ આવતા. તો પછી આ ભવાઈઅણ ક્યાં થી આવી અને નારાયણ બાપા એના પ્રેમ માં કેમ પડ્યા (પેમ્પલેટ પ્રમાણે). આનો જવાબ એટલોજ છે કે આ પેમ્પલેટ ખોટુ છે. નારાયણ બાપાને બદનામ કરવા હેતુથી બનાવેલો આ પેમ્પલેટ છે. (સતપંથી ભાઈઓ આ પેમ્પલેટ છાપીને બે સમાજ વચ્ચે વેરના બીજ ફરીથી વાવ્યા. સમાજ તોડવાના તેવોએ પ્રયત્ન કર્યા, તેનો આ સબૂત છે.)

2) Baseless point of Bhavaiyan called Laxmibai: In those days there was a folk drama called Bhavai, who used to entertain and educate the villagers about the issues and their culture. It was also a source of information to the villagers. The team of Bhavais was called “Pedun”. Any pedun peculiarly never had a female member. All female characters in the drama were performed male members and the person performing act used to be so well dressed and his skilled acting used to be of such high standards that nobody would be able to tell that the female character is performed a male. The food and other chores were also managed the male members of the team.

When there were no female members in the team, there is no question of Narayan bapa coming in contact a female bhavaiyan called Laxmibai. This suggests that whole pamphlet is made an ulterior and single motive to malign the character of Narayan bapa and contains all false and incorrect information.

Satpanthis created a fresh rift in the Samaj  publishing this pamphlet. Their act of publishing the pamphlet became stimulus in breaking the Samaj. This is pamphlet is proof of motives of Satpanthis.

૩) લગ્ન માટે કાકાની રજાની જરૂર નથી: પેમ્પલેટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, નારાયણ બાપા લગ્નની રજા લેવા પીરાણા કાકા પાસે ગયા. હવે ચર્ચા આગળ વધારવા માટે થોડી વખત આ વાતને સાચી માની લઈએ તો પહેલી વાત તો એ કે કાકા પાસે રજા લેવાની નારાયણ બાપા ને જરૂર શું પડી. કાકાની રજા વગર નારાયણ બાપા લગ્ન કરી શકતા હતા.

બીજું, જો રજા લેવા ગયા અને રજા ના મળી તો કાકાથી ઉપર સતપંથના ધર્મ ગુરુ સૈય્યદો હતા તેમની પાસે કેમ ના ગયા. નારાયણ બાપા બુદ્ધિશાળી હતા તો તેમણે ખબર તો હોય કે સૈય્યદ પાસે જઈશ તો મને રજા જલદી મળી જશે, કારણ કે સૈય્યદોની એક થી વધારે ઘરવાળીઓ હોય એ સામાન્ય વાત હતી.

આવું બધું ના થયું તેનાથી સાબિત થાય છે કે લક્ષ્મીબાઈ અને તેના સાથેના લગ્નની બધીજ વાતો ખોટી અને બેબુનિયાદ છે.

3) Kaka’s permission for marriage was not relevant: For the time being let’s assume that the information mentioned in the pamphlet is correct and point that Narayan bapa had sought Kaka’s permission is true. The first counter point is that there was no need to obtain Kaka’s permission for marriage. Narayan bapa could have married even out Kaka’s permission.

Secondly even if he sought Kaka’s permission and did not get it, Narayan bapa could have sought permission from the religious guru of Satpanth, the Saiyyed, who would have happily granted. This is because Saiyyeds being muslims were allowed to have more than one wife. Narayan bapa was certainly smart enough to know this fact.

Since all this did not happen, it suggests that the whole pamphlet and the existence and story of Laxmibai is cooked up and baseless.

૪) નારાયણ બાપાએ સતપંથનો ત્યાગ કર્યો હતો, નાત બહાર મુકવાની વાતજ નોતી: નારયણ બાપને જયારે સતપંથ ધર્મમાં ચાલતા તુતની પૂરે પૂરી ખાતરી થઈ ત્યારે તેમણે સતપંથ ધર્મનો ત્યાગ કર્યો કારણ કે તેવો શુદ્ધ વેદિક્ હિંદુ ધર્મમાં માનતા હતા. બાકી બધી મનઘડંત વાતો છે.

4) Naryan bapa quit Satpanth. He was not banned: When Narayan learnt the mis-adventures & pitfalls associated Satpanth religion, he quit Satpanth. He was believer of Vedic Hindu religion. Everything else is fiction of imagination.

૫) લક્ષ્મી નારાયણ સંપ્રદાય નથી સ્થાપયો: પેમ્પલેટ લખવા વાળા કેટલી ખોટી પાયા વગરની વાત કરે છે. આપણે ખબર છે કે નારાયણ બાપા પાકા આર્ય સમાજી હતા અને મૂર્તિ પૂજામાં ના માનતા. તો પછી લક્ષ્મીનારાયણ, જે મૂર્તિ પૂજામાં માનતો સંપ્રદાય છે, તેની કેમ સ્થાપના કરી.

બીજી બાજુ આપણને ખબર છે કે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો સેંકડો અને હજારો વર્ષોથી આપણા ભારત દેશમાં છે. અરે ભારતના મોટા ઉદ્યોગ પતિ “બિરલા” ગ્રુપ જ્યાં-જ્યાં જાય છે ત્યાં બિરલા મંદિર બનાવે છે. એ બિરલા મંદિર માં કોની મૂર્તિ હોય છે. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણની. આ બધું સાબિત કરે છે કે ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાય ભારત વર્ષમાં આદિ અનાદી કાળથી ચાલતો આવ્યો છે. નારાયણ બાપાએ કઈ સ્થાપયો નથીજ.

ત્રીજી વાત, આપણા સામેની વાત છે કે પૂજ્ય સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજે આપણા સમાજને લક્ષ્મીનારાયણ સંપ્રદાય તરફ વળ્યો. ખાનાઓમાંથી છુટા થઈને આપણને બીજા ધર્મનું સ્થાન અપાવનાર આ મહાન સંત હતા. નારાયણ બાપાતો આના વિરોધમાં હતા. પણ રતનશી ખીમજી ખેતાણી સંત ઓધવજી રામજી મહારાજના સંસર્ગ આવ્યા અને સંતના આદેશ પ્રમાણે રતનશી બાપા એવા વ્યક્તિ હતા કે જેમણે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના મંદિરો ગામો ગામ બંધાવ્યા. લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના આપણી સમાજને આશીર્વાદનો પૂરે પુરો શ્રેય સંત ઓધવજી રામજી મહારાજ અને રતનશી ખીમજી ખેતાણીને જાય છે. નારાયણ બાપાને શ્રેય સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનો જાય છે.

5) He did not establish Laxminarayan Sect: The publishers of pamphlet made a very big mistake making a baseless allegation that he established Laxminarayan sect. We all know that Narayan bapa was a staunch believer of Arya Samaj and he did not believe in Idol worship. Laxminarayan sect believes in Idol worship, hence there is no logic behind the false propaganda that he established something, which he did not believe in.

Secondly, we all know that God Laxminarayan is worshiped in temples constructed hundreds and thousands of years ago. One of the India’s biggest industrial houses called as Birlas are known to construct Birla temples where ever they spread. The idols in these temples are of God Laxminarayan. All this suggests that God Laxminarayan is worshipped from the times known to human kind. How could Narayan bapa establish something which is already in existence?

Third point is that most of us are witness to the fact and we know that the credit of introducing God Laxminaryan to our community goes to Sant Odhavramji Maharaj. When people from our Samaj left Khana (place of worship of Satpanth), it was Sant Odhavramji who showed us the way to worship God Laxminarayan as our Aaradhya Dev. Narayan bapa was against any form of idol worship, but Ratanshi Khimji Khetani bapa and his team came in contact Sant Odhavramji Maharaj and his inspiration Ratanshi bapa was the person who was instrumental in moulding our Samaj towards Laxminarayan sect. The credit of introducing our Samaj to Laxminarayan sect goes to Sant Odhavramji Maharaj and Ratanshi bapa only. Narayan bapa gets credit for enlightening and educating the Samaj members.

૬) પીરાણા પંથ નામની પુસ્તક પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી: સતપંથી ભાઈઓ આ પુસ્તક પર પ્રતિબંધ મેળવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ તેમણે કોઈ સફળતા મળી નોતી. ત્યાર પછી તેઓએ આ પુસ્તકો મોટી સંખ્યામાં લેવા મંડ્યા, જે થી સનાતની ભાઈઓને આ પુસ્તક ન મળી શકે. તેમાં પણ તે લોકો સફળ ન થયા.

6) There is no ban on Pirana Panth book: Satpanthis tried very hard to obtain a ban on the book, but they were not successful. When they could not do anything else they tried to buy all the books available so that these books do not reach the public. However they failed here also.

ઉપર જણાવેલ બધીજ વાતો થી સાબિત થઈ જાયજ છે કે આ પેમ્પલેટ તદ્દન ખોટો છે અને મેલી મુરાદ વાળા સતપંથીઓ, જે સમાજને તોડવા માંગે છે, એવા લોકો દ્વારા છાપવામાં અને બાટવામાં આવે છે. અને અન્ય સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા પુરતા વિરોધનો આભાવ સૂચવે છે કે તેવો આ મેલી મુરાદ નો સાથ આપે છે. હવે આવા લોકોને પણ આ પેમ્પલેટ ના દુષ્પરિણામ ભોગવવા પડશે.

From the points mentioned aforesaid, it is clear that this pamphlet contains totally false, baseless and misleading information solely the malafide intention of maligning the image and character of Narayan bapa. This pamphlet is published Satpanthis who do not want the people of our Samaj to leave in peace. These are people who want to break our Samaj. The absence of any form of opposition from other satpanthis to this pamphlet, suggests that they clandestinely support and abet this act. Such people will also have to suffer the consequences of their clandestine support to this pamphlet.

આ પેમ્પલેટ સૂચવે છે કે સતપંથ અને તાલિબાન/અલ-કાઈદા વચ્ચે સામાન્યતા છે: આ પેમ્પલેટમાં એમ લખ્યું છે કે નારાયણ બાપા જેવા મુખી ભવાઈ જોઈ વિચલિત થયા હોય તો બીજા લોકોનું શું થશે એટલે ભવાઈ જોવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. આવુંજ કઈક આજ કાલ ઇસ્લામી આતંકવાદી સંસ્થાઓ જેમકે તાલિબાન અને અલ-કાઈદા, ટી.વી. અને ફિલ્મો પર પ્રતિબંધ મુકીને કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં એમ છે કે તે જમાનામાં ભવાઈ અને આજના જમાનામાં ટી.વી અને સિનેમાથી લોકોને માહિતી અને જાણકારી મળે છે. કણબીઓનો અસલી ધર્મ હિંદુ છે એ વાત ભવાઈ દ્વારા ખબર પડી જશે એના ડરના કારણે ભવાઈ જોવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો.

તેવીજ રીતે આપણી સમાજમાં આભ્યાસનો સ્તર વધશેતો સતપંથની પોલ ઉઘાડી પડી જશે અને તેમના ધર્મગુરુની આવક પર સીધી અસર થશે તેના ભયથી આપણા સમાજના છોકરાઓને ભણવાની મનાઈ કરવામાં આવતી. એવુંજ આજ કાલ ઇસ્લામી આતંકવાદીઓ કરી રહ્યા છે.

Pamphlet suggests Satpanth and Taliban/Al-Qaida have common things: It’s mentioned in this pamphlet that if person like Narayan Bapa, who was a Mukhi, got distracted because of Bhavai, then chances that ordinary people would also get wrong influence, were high; hence Satpanthis were banned from watching programs organized Bhavai. This is something similar to Ismalic terrorists issuing fatwas against watching TV and movies. The fact is that in those days Bhavai was not only a source of entertainment, but also a source of information. Satpanthis feared that if people watch Bhavai, which showed the culture of people, then they will start doubting and come to know that Satpanth is a not a Hindu religion.

Similarly our community was deprived of education, because Saiyyeds used to ask us not to send our children to schools. Once the level of education rises, then people will understand that Satpanth is not a hindu religion, which will have direct impact on the earnings of Kakas and Saiyyeds. This is also similar to the way Islamic terrorists who are against all forms of education.

આ પેમ્પલેટ અને ઈમૈલ તમો નીચે જણાવેલ લીંક પર પણ વાંચી શકશો….
http://issuu.com/patidar/docs/series_21_-revealing_truth_behind_false_pamphlet

https://archive.org/details/Series21-RevealingTruthBehindFalsePamphletOnNarayanRamjiLimbani-de
You can read about the pamphlet and this email from the link mentioned above also.

Real Patidar / રીયલ પાટીદાર


Addendum:

Series 21A -Reply to defaming pamplet against Narayan Ramji / જવાબ – નારાયણ રામજી ને બદનામ કરતું પેમ્પલેટ

20-Sep-2010
|| જય લક્ષ્મીનારાયણ ||

નારાયણ બાપા ને બદનામ કરતું પેમ્પલેટનું જુઠાણું ને આપણા આમે રજુ કરવામાં આવ્યું હતું.

Series 21 – http://issuu.com/patidar/docs/series_21_-revealing_truth_behind_false_pamphlet/1?mode=a_p
હવે અમુક સતપંથી ભાઈઓ દ્વારા Series 21 ઈમૈલ ના જવાબમાં પોતાના સાથીદારોને ફોસલાવીને અને બેવકૂફ બનાવા માટે…
અને ગમે તેમ કરીને લોકો સતપંથીઓ પર શંકા ન કરે તે હેતુ થી તેનો મનગડંત જવાબો આપ્યા રાખે છે.
આ ઈમૈલમાં સત્પનથીઓ દ્વારા કહેવાતા ખુસસની પોલ તમારી સામે મુકું છું.
http://issuu.com/patidar/docs/series_21a_-reply_to_defaming_pamplet_against_nara

 

ઈમૈલ સાથે જોડેલી ફાઈલ વાંચીને તમને ખાતરી થઈ જશે કે નારાયણ બાપાને બદનામ કરતું પેમ્પલેટ ખોટું છે, પણ તેના પાછળ છાપનાર લોકો સોચી સમજીને આવું ખોટું કામ કરે છે.
સતપંથીઓ નારાયણ બાપાને માનવાનો ઢોંગ કરે છે. અને બીજી બાજુ આવા ખોટા પેમ્પલેટ છાપીને પોતાની અસલિયત આપણા સામે મુકે છે.
Real Patidar

Download / Print / View full article, attachments [Best Option]:
http://www.box.net/shared/lnzhc62u3l

Leave a Reply

Discover more from RealPatidar.com - Unravel Truth

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading